De vereniging Marokkaanse moslims moskee Alhouda (letterlijke vertaling: gids/sturing) Venlo-Tegelen maakt al sinds 1980 onderdeel uit van de Venlose samenleving.De oprichters, een groep Venlonaren met de Marokkaanse etniciteit, zagen Venlo niet langer als een tijdelijke woonplaats maar als een nieuwe thuishaven.Binnen de gemeenschap groeide de behoefte aan een moskee. Daar kon men immers het geloof belijden, iets wat binnen het leven van een moslim onmisbaar is.

In 1981 werd moskee Alhouda geopend in het pand aan de Tegelseweg 55 te Venlo. Als snel bleek dit pand te klein te zijn. De reden hiervoor waren dat zowel het aantal leden met een Marokkaanse etniciteit als met een andere etniciteit sterk toenamen. Tevens zag je de leeftijdsopbouw van de leden veranderen. Dit had als gevolg dat er behoefte was aan andere activiteiten (gericht op jongeren en vrouwen). Juist voor de jongeren en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat. Er was daar voor hun onvoldoende ruimte om educatieve, sociaal-culturele, sport en maatschappelijke activiteiten op te zetten waardoor zij onder belicht bleven. De gebedsruimte was veel te klein om het aantal bezoekers te herbergen. Er was te weinig parkeerplek en daarnaast is het een gegeven dat de meeste leden van moskee vereniging Alhouda in de omgeving wonen. In 1988 werd het pand aan de Tegelseweg 65 te Venlo gekocht(voormalig basisschool).

Moskee Al-Houda is meer dan een gebedsruimte. Moskee Al-Houda biedt islamitische, educatieve, maatschappelijke en culturele activiteiten aan. Daarmee vervult Moskee Al-Houda een functie in de samenleving. Voor de maatschappij is Moskee Al-Houda het centrum waar men informatie kan krijgen over de Islam.

Moskee Alhouda