بسم الله الرحمن الرحيم

Vereniging Marokkaanse Moslims Moskee Al-Houda Venlo - Tegelen

lidmaatschap:

Vereniging Moskee Al-Houda Venlo-Tegelen krijgt geen enkele subsidie. De moskee is volledig afhankelijk van de contributies, giften en donaties en daarom hebben wij uw steun hard nodig. Elke moslim (getrouwd of niet getrouwd woont alleen of nog bij zijn ouders) die woonachtig is in Venlo en omstreken die een inkomen geniet is verplicht een bijdrage te leveren

Toon uw dankbaarheid aan Allah door het geld waarmee Hij jou heeft begunstigd uit te geven voor een van Zijn huizen. En denk niet dat jouw rijkdom afneemt door een bijdrage aan de moskee te geven. Het zorgt juist voor een toename en het behoud ervan, zoals onze geliefde profeet (salla Allahoe alaihi wasalaam) heeft gezegd; “Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven) van sadaqa.” (Moeslim). De profeet, vrede zij met hem, zegt in dit geval het volgende: “een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat” De profeet, vrede zij met hem, zegt in dit geval het volgende: “een ieder die een goede sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

De gelijkenis van degenen die hun bezittingen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, in iedere aar zitten honderd graankorrels. En Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil en Allah is Alomvattend, Alwetend. De Koran – Soerah (2) al-Baqarah [aayah 261]

Djazakallahoe ghairan voor uw financiële bijdrage! U kunt uw contributie of giften en donaties overmaken op: NL23 RABO 0173873111 t.n.v Vereniging Moskee Al-Houda Venlo-Tegelen vergeet niet om uw naam te vermelden.

Als u lid wilt worden van moskee Al-Houda Venlo dan wordt U  verzocht het registratieformulier in te vullen en het ingevulde formulier uit te printen en te ondertekenen en terug te sturen naar:

Moskee Al-Houda Venlo Tegelseweg 65 5912 BB Venlo

of digitaal (per email) naar: alhoudamoskeevenlo@live.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar : alhoudamoskeevenlo@live.nl

Website Apps