Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter: Mohammed Tanouyat
  • Vervangend voorzitter: Mimoun Boulbaroud
  • Penningmeester: Mehmed Bououich
  • 2de Penningmeester: Aziz Boulhri
  • Secretaris: Mohammed Dadda
  • 2de secretaris: Abdeljalil Bel-Elkatib
  • Actieve leden:  Y.Elghanmi, Said Dadda
Geen enkel bestuurslid is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen namens Moskee Al Houda Venlo-Tegelen. Alle bestuurders hebben een gelijke positie als het aankomt op besluitvorming. Besluiten worden gezamenlijk gemaakt tijdens een volledige bezetting van bestuursleden tijdens een bestuursvergadering. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand. Moskee Al Houda Venlo-Tegelen organiseert minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering voor hun leden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden Bestuursleden krijgen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte (on)kosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaand schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is. Overige vrijwilligers Het bestuur kan aan de beheerders/vrijwilligers van de moskee vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte van de verrichte werkzaamheden. Reglement

Het moskee bestuur werkt aan de hand van de regels die samen zijn gesteld en door de leden van de moskee zijn goedgekeurd.