بسم الله الرحمن الرحيم

Vereniging Marokkaanse Moslims Moskee Al-Houda Venlo - Tegelen

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Said Barkouki
  • Vervangend voorzitter: Mohammed El Idrissi
  • Penningmeester: Mimoun Boulbaroud
  • 2de Penningmeester: Boujemaa Belarej
  • Secretaris: Mohammed Dadda
  • 2de secretaris: Abdeljalil Bel-Elkatib
  • Actiefleden:  Y.Elghanmi, Mohamed Bouaz, Hafid Halhoul, Mouhcine Tlemcani, 

Het moskee bestuur werkt aan de hand van de regels die samen zijn gesteld en door de leden van de moskee zijn goedgekeurd.

Reglement: moskee Al-Houda Venlo-Tegelen:

–  Elke moslim die woonachtig is in Venlo of in de omgeving en die een inkomen geniet is moreel verplicht een bijdrage te leveren. Het bestuur van de Moskee Al-Houda heeft het recht degenen die niet betalen aan te spreken om alsnog te betalen.

– Het betreden van de moskeeterrein is op eigen risico.

– Het is niet toegestaan voor broeders om zich te bemoeien met moskeezaken of met andere mede broeders binnen en op het moskeeterrein. Moskee Al-Houda heeft een bestuur, het is alleen aan het bestuur voorgehouden zich in het belang van de moslims bezig te houden met het regelen van zaken binnen als buiten de gebedsruimte.

– Het is niet toegestaan voor broeders om de imam aan te spreken of met zaken die betreking hebben tot de imam te bemoeien als ze klachten hebben kunnen ze dat bij het bestuur melden.

– Iedereen dient met respect met anderen om te gaan dit geld zowel voor binnen de moskee als

buiten op het moskeeterrein.

– Geen samenscholing buiten de moskee dit kan namelijk leiden tot overlast voor de buren.

– Het is niet toegestaan voor individuen om mededelingen te doen in de moskee. Hiervoor  dient

toestemming gevraagd te worden.

– Het is niet toegestaan reclame te maken in de moskee of buiten op het terrein.

– Het is niet toegestaan om in de moskee en op het moskeeterrein te roken.

– Het is niet toegestaan om in en op het moskeeterrein te overnachten.

– Het is niet toegestaan foto’s en opnames te maken zonder toestemming van het bestuur .

– Het is niet toegestaan auto’s lang (meer dan een dag) te parkeren op het moskeeterrein zonder

toesteming van het moskee bestuur.

– Het is niet toegestaan fietsen en brommers te plaatsen bij/ tegen de moskee of bij de ingang.

Fietsen en brommers horen bij de fietsenstalling geplaatst te worden.

– Het is niet toegestaan rommel of spullen naar de moskee te brengen.

– Fietsen die 4 weken op het moskee terrein staan worden opgehaald door de gemeente.

– Bij een ongeval of ongeluk binnen het moskeeterrein is de stichting niet aansprakelijk.

– Gebruik maken van de moskee voor feesten, lesprogramma’s etc. is alleen voor diegene

toegestaan die maandelijks een bijdrage geven. Voor anderen geldt dat ze eerst de achterstallige

maanden dienen te betalen.

– Wie onrust of chaos in de moskee of gemeenschap veroorzaakt kan een toegangsverbod krijgen.

– Wie het niet eens is met het beleid van de moskee Al-Houda, kan een klacht bij het bestuur

indienen.

– Het bestuur van Moskee Al-Houda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van

persoonlijke eigendommen van de bezoekers.

– Alle telefoons dienen te allen tijde in de gebedsruimte uitgeschakeld te zijn.

– Elke moslim heeft het recht zijn geloof te praktiseren naar eigen invulling, ongeacht zijn nationaliteit, taal. of wetschool, met als voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de opdrachten van Allah (Subhanahu Wa-Ta’ala) en de levenswijze van de profeet (Sallallahu Alaihi Wa sallam). Al-houda heeft, indien nodig, het recht in het belang van de hele gemeenschap de regels en de voorwaarden hieraan te toetsen.

– Er mag geen geld worden ingezameld in de gebedsruimte zonder toestemming. Men kan hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur.

– Het bestuur heeft het recht elke persoon te weigeren of te verwijderen uit de moskee, als diegene een gevaar vormt voor de gemeenschap en/of fitna veroorzaakt en/of groeperingen vormen.

– Binnen de moskee dragen de ouders/voogd en verzorgers de verantwoordelijkheid voor hun eigen kinderen.

– Alleen met toestemming van het bestuur mogen er lessen en bijeenkomsten worden gehouden binnen de gebedsruimte en het vormen van bijzondere groepen is niet toegestaan. – Elke persoon die opzettelijk ergens misbruik van maakt of iets vernield binnen de gebedsruimte zal door het bestuur ter verantwoording worden geroepen en de kosten daarvan zullen op hem verhaald worden.

– Het bestuur verwelkomt- liefst schriftelijk- elk idee, voorstel, mening en punt van kritiek die gunstig is voor het algemene belang.

– Het is niet toegestaan om te praten in de gebedsruimte over het wereldse leven.

– Het is niet toegestaan in de gebedsruimte anderen te storen en/of lastig te vallen zowel buiten als tijdens het gebed. Met name tussen de gebedsoproep (adhaan) en de aanvang van het gebed (iqama) dient men uiterst stil te zijn.

– Het bestuur kan wanneer noodzakelijk is het regelement in samenspraak met haar leden aanpassen.

– Alle regels die niet in het reglement staan maar wel binnen de kaders van de soena en de koran vallen, kunnen door het bestuur in overleg met haar leden worden toegepast.

Bestuur moskee Al-Houda Venlo – Tegelen

Geef een antwoord

Website Apps