Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Said Barkouki
  • Vervangend voorzitter: Mohammed El Idrissi
  • Penningmeester: Mimoun Boulbaroud
  • 2de Penningmeester: Boujemaa Belarej
  • Secretaris: Mohammed Dadda
  • 2de secretaris: Abdeljalil Bel-Elkatib
  • Actieve leden:  Y.Elghanmi, Mohamed Bouaz, Hafid Halhoul, Mouhcine Tlemcani, 

 

Geen enkel bestuurslid is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen namens Moskee Al Houda Venlo-Tegelen. Alle bestuurders hebben een gelijke positie als het aankomt op besluitvorming. Besluiten worden gezamenlijk gemaakt tijdens een volledige bezetting van bestuursleden tijdens een bestuursvergadering. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand.

Moskee Al Houda Venlo-Tegelen organiseert minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering voor hun leden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden

Bestuursleden krijgen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte (on)kosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaand schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers

Het bestuur kan aan de beheerders/vrijwilligers van de moskee vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte van de verrichte werkzaamheden.

Regelement

Het moskee bestuur werkt aan de hand van de regels die samen zijn gesteld en door de leden van de moskee zijn goedgekeurd.