Vereniging Moskee Al-Houda Venlo-Tegelen krijgt geen enkele subsidie. De moskee is volledig afhankelijk van de contributies, giften en donaties en daarom hebben wij uw steun hard nodig.

Toon uw dankbaarheid aan Allah door het geld waarmee Hij jou heeft begunstigd uit te geven voor een van Zijn huizen. En denk niet dat jouw rijkdom afneemt door een bijdrage aan de moskee te geven

Meld je hieronder aan om je op te geven als lid

 

Door het lidmaatschapsformulier in te vullen verleen je toestemming aan moskee Al Houda om het verschuldigde lidmaatschapsgeld van €10,- maandelijks via automatische incasso te innen.

Het lidmaatschap gaat in na betaling van de maandelijkse contributie.

 

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.