بسم الله الرحمن الرحيم

Vereniging Marokkaanse Moslims Moskee Al-Houda Venlo - Tegelen

Contact

Rondleiding:        Heeft u nog nooit een moskee van binnen gezien?
Wilt u met uw klas, team of kennis (groep) een rondleiding in de Al-Houda Moskee?

 

Neem vrijblijvend hiervoor contact op met ons.
Na afloop is er gelegenheid om al uw vragen te stellen.
Rondleiding zijn vrijblijvend en kostenloos. Een donatie is welkom.

Moskee Al Houda
Tegelseweg 65
5912 BB Venlo
Tel: 06-84119976
 
Email:  alhoudamoskeevenlo@live.nl
Facebook: alhoudavenlo
Rekeningnummer:  NL23 RABO 0173873111
Fiscaal nummer:    802749628
moskee
 
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Moskee Alhouda  heeft van de Belastingdienst de ANBI certificering gekregen.
 
 
 
Wat betekent dit certificaat?

Voor u, dat giften aan Moskee Alhouda aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt die organisatie in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. U kunt voor de inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die deze beschikking van de Belastingdienst heeft.
 
Beloningsbeleid:

Alle bestuurders, commissieleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte werkzaamheden. Ze kunnen slechts eventuele kosten die ze gemaakt hebben als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren via betalingsbewijzen, zoals b.v. parkeerkosten, reiskosten of kopieerkosten. Derhalve bedraagt het percentage voor fondsenwerving 0%. Het uitgangspunt binnen de stichting is dat iedereen vrijwillig de werkzaamheden verricht.

Moge Allah u belonen voor uw giften.

Voor meer informatie over ANBI, klik hier
Financiële verantwoording
fin.verslag 2015

Geef een antwoord

Website Apps