Algemene ledenvergadering 2020 Moskee Al-Houda Venlo

   Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 2020.Assalamoe alaykoem beste broeders en zusters. Zaterdag 01-02-2020 aansluitend aan salaat ASR organiseert het bestuur van moskee Al Houda haar jaarlijkse algemene ledenvergadering alle leden zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn incha Allah.U krijgt inzicht wat er de afgelopen jaar (2019) in onze moskee heeft plaatsgevonden en wat…

Website Apps